Aa

From Kelabit Wiki
Revision as of 09:13, 5 August 2008 by Kelabit boy (talk | contribs) (Pronunciation)
Jump to: navigation, search

Pronunciation

[ ɐː ]

Kelabit
  1. aa - edteh nuk inan muwer puung
English
  1. a place or small area for slaughtering animals
Malay
  1. satu tempat atau kawasan kecil yang digunakan untuk memotong daging sebelum dimasak.