Nigket

From Kelabit Wiki
Revision as of 09:17, 28 October 2017 by Lraja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Translations

Kelabit - English:

nigket - to catch up, overtake
upun narih, dih teh kereb nigket ideh nuk pema'un nangey
tigket - caught up, overtaken
ken tigket muh ieh?
ketigket - ?
na'em ketigket ieh ineh, kail ieh nalan
pigket- ?
187 ula' nuk la' tu'en keduih masa', kidih teh uih kereb pigket ngen meteluh

Kelabit - Bahasa Malaysia:

Synonyms

Antonyms