Badan

From Kelabit Wiki
Jump to: navigation, search
Badan

Translations

Kelabit - English
1. badan - civet cat
Kelabit - Bahasa Malaysia
1. badan - ?