Nipa

From Kelabit Wiki
Jump to: navigation, search

Translations

Kelabit - English:

nipa - to put in
tipa - fitted in
  • ken neh tipa tu'un teh bareng mudih lem kapal - wonder if your baggage will fit in the plane

Kelabit - Bahasa Malaysia:

nipa - simpan dalam
tipa - boleh dimasuk
  • ken neh tipa tu'un teh bareng mudih lem kapal - ?

Antonyms