Selapang

From Kelabit Wiki
Jump to: navigation, search
Selapang

Usage

  • {{{Usage1}}}
  • {{{Usage2}}}
  • {{{Usage3}}}

Translations

Kelabit - English
selapang (slapang) - (noun) a gun
selapang putul - (noun) a shotgun
' -
Kelabit - Bahasa Malaysia
selapang (slapang) - selapang
selapang putul -
' -

Synonyms

  • n/a

Antonyms

  • n/a