Tungul

From Kelabit Wiki
Jump to: navigation, search
Tungul lem Binan
Photo by Richard Howard

Kelabit - English

tungul - parang

Kelabit - Bahasa Malaysia

tungul - parang
  • tungul kawiq - parang bengkok